Chính sách bảo mật

Vintage Petals sẽ tiến hành thu thập thông tin của khách hàng trong quá trình thanh toán tại cửa hàng của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập và lưu trữ điều gì

Trong khi khách hàng truy cập website, Vintage Petals sẽ theo dõi:

 • Sản phẩm khách hàng đã xem: chúng tôi sẽ sử dụng để hiển thị sản phẩm khách hàng đã xem gần đây
 • Vị trí, địa chỉ IP và loại trình duyệt: chúng tôi sẽ sử dụng cho các mục đích như ước tính phí giao hàng
 • Địa chỉ giao hàng: Chúng tôi sẽ yêu cầu khách hàng điền thông tin này để chúng tôi có thể ước tính chi phí giao hàng và gửi hàng trước khi khách đặt hàng.

Chúng tôi sẽ sử dụng cookies để theo dõi nội dung giỏ hàng khi khách hàng truy cập trang web của chúng tôi

Khi khách hàng mua hàng từ Vintage Petals, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin bao gồm tên, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email (nếu có), số điện thoại, thông tin thanh toán và thông tin tài khoản bổ sung như tên tài khoản và mật khẩu. Chúng tôi sử dụng thông tin này cho nhiều mục đích, ví dụ như:

 • Gửi cho khách hàng thông tin về tài khoản và đơn hàng đã đặt
 • Trả lời các yêu cầu của khách hàng, bao gồm cả việc hoàn lại tiền và khiếu nại
 • Xử lý thanh toán và ngăn chặn gian lận.
 • Thiết lập tài khoản của khách hàng trên dịch vụ của chúng tôi
 • Tuân thủ mọi quy định mà chúng tôi đặt ra
 • Cải thiện chất lượng dịch vụ bán hàng của cửa hàng chúng tôi
 • Gửi cho khách hàng tin nhắn khuyến mãi, nếu khách hàng đăng ký nhận chúng

Nếu khách hàng tạo 1 tài khoản, chúng tôi sẽ lưu lại tên, địa chỉ, email và số điện thoại, để sử dụng cho các lần thanh toán tiếp theo.

Chúng tôi cũng sẽ lưu những nhận xét hoặc đánh giá của khách hàng để lại.

Ai trong cửa hàng Vintage Petals có quyền truy cập

Thành viên quản lý Vintage Petals bao gồm Quản Lý website, fanpage và Chủ Cửa Hàng có thể truy cập thông tin mà khách hàng cung cấp:

 • Thông tin đơn hàng như mua những gì, mua khi nào và gửi hàng tới đâu
 • Thông tin mà khách hàng đã cung cấp, như: số điện thoại, họ tên, cách thức thanh toán và địa chỉ giao hàng của bạn.

Các thành viên quản lý của chúng tôi có quyền truy cập vào thông tin này để giúp khách hàng thực hiện đơn hàng, xử lý tiền hoàn và cũng như những hỗ trợ những vấn đề phát sinh khác.

Bảo mật thông tin cá nhân

Vintage Petals cam kết mang đến cho khách hàng một môi trường an toàn và bảo mật. Khách hàng có thể yên tâm rằng thông tin cá nhân sẽ không bị truy cập trái phép và chia sẻ cho các bên không liên quan.